Föreningens stadgar

Senaste ändring: 2016-11-05

 

ACGG har under sommarhack 2016 på årsmltet antagit nya stadgar. Dessa gäller från och med årsmötet 2016 och tills vidare. Förändring av stadgarna regleras i dessa samt föreningens former och syfte med mera.

Stadgarna kan läsas i sin helhet i följande fil [pdf] ACGGs föreningsstadgar.