Styrelsen

Senaste ändring: 2015-07-16

 

I styrelsen just nu finner vi följande personer på respektive poster:

  • Ordförande - Anders "Ichimusai" Sikvall
  • Sekreterare - Malin "Meg" Grabbe
  • Kassör - Rose-Marie "Roosa" Forsberg
  • Suppleant - Vakant

Medlemmarna har också utsett en revisor:

  • Revisor - Torbjörn "Linkan" Lindquist

För kontakt med föreningen går det bra att maila till anders@sikvall.se eller roosa@skomakarna.se om det inte är vi som är rätt personer skickar vi er till rätt mottagare.