Föredrag

Senaste ändring: 2022-04-15

 

Seminarier under VinterLAN 2015

  1. Moln och DevOps, Erik "EgU" Günther, pdf, google-drive
  2. LISP, Anders "Ichimusai" Sikvall, pdf, google-drive

Seminarier under Sommarhack 2015

  1. Qt Creator, Rasmus, pdf, google-drive
  2. Git for beginners, Anders "Ichimusai" Sikvall, pdf, google-drive
  3. LISP, Anders "Ichimusai" Sikvall, pdf, google-drive
  4. Chinese characters in your Analog Reality and your Digital, Claes Wallin, weblänk
  5. Linux brandvägg för nybörjare, Anders "Ichimusai" Sikvall, pdf, google-drive

Seminarier under VinterLAN 2016

  1. Pledge my Case, Janne IcePic Johansson, pdf
  2. Qt Creator fortsättning, Rasmus, pdf, google-drive (väntar på länk)